PSYCHOSPIRITUÁLNÍ  KRIZE

 

Podle knížek Christiny a Stanislava Grofových: "Krize duchovního vývoje" a "Nesnadné hledání vlastního já" zpracovala Petra Šubrtová.

 

 

REJSTŘÍK:

 

 

Vysvětlivka: V textech je psychospirituální krize vyjádřena několika výrazy:

                      tzn., že: psychospirituální krize = krize duchovního vývoje = duchovní krize =

                      = spirituální krize = transformační krize = evoluční krize.

 

 

1         Psychospirituální krize    -  Základní vysvětlení pojmu

          (zkratka: PSK či PK)        -  Vztah současné společnosti a zejména tradiční psychiatrie ke spiritualitě

 

2         Stanislav a Christina Grofovi  - Osobní motivace

 

 3         Porozumění evoluční krizi

      

4         Duševní poruchy známé jako psychózy  -  Organické psychózy

                                                                            -   Funkční psychózy     

 

5         Přísliby a rizika psychospirituální krize  

 

6         Spouštěcí mechanismy transformační krize

 

7         Vnitřní mapy spirituální krize

 

8          Formy (typy) duchovní krize

 

8.1       Šamanská krize

8.2       Probuzení kundaliní

8.3       Zážitky sjednocující vědomí (Vrcholné zážitky)

8.4       Psychologická obnova prostřednictvím návratu do centra psýchy

8.5       Krize z otevření mimosmyslového vnímání (ESP) (pojem synchronicita)

8.6       Zážitky z minulých životů

8.7       Komunikace s duchovními průvodci a „channeling“

8.8       Zážitky blízké smrti

8.9       Zážitek blízkých setkání s UFO

8.10     Stavy posedlosti

8.11     Shrnutí

 

9          A ještě jednou: Duchovní probouzení a Duchovní krize a její léčebný potenciál

 

10      Diagnóza duchovní (psychospirituální) krize

 

10.1   Tabulka 1 - Rozdíly mezi duchovním probouzením a psychospirituální krizí 

10.2   Tabulka 2 - Rozdíly mezi psychiatrickými poruchami a duchovním probouzením včetně PSK  

10.3   Diagnostika   

 

 

 Zpět na hlavní stránku   Zpět na předchozí stránku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNW:Counter